Hoe begin je aan een betrouwbare projectplanning?

dreamstime xxl 95740128

Text Size

Wat is de betekenis van het Triple Constraint

dreamstimefree 5206972

Wat betekenen de levels in de planning?

dreamstimefree 2826117

Wat is een nut en noodzaak van een projectmandaat.

dreamstimefree 6578803

Wat zijn de eisen van een goede projectplanning

dreamstime xxl 93559793

Waarom begrijp ik ze niet?

dreamstime xxl 95740128

Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning

dreamstimefree 6312435

Wat zijn de basisplannen voor een projectplanning

dreamstimefree 5525965

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning

Projecten en projectmanagement staan niet op zichzelf. Zij zijn onderdeel van een grotere bedrijfsorganisatie en dienen zorgvuldig in de organisatie te worden ingepast. Dit geldt ook voor het realiseren van het tijdmanagementplan. Hierbij onderscheiden we ten eerste de bedrijfsomgevingsfactoren en ten tweede de bedrijfsorganisatieprocesassets.

2.3.1 Bedrijfsomgevingsfactoren

Bedrijfsomgevingsfactoren zijn op het hoogste niveau te definiëren als condities die niet direct invloed hebben op het project, maar die (indirect) wel invloed hebben op en opleggen aan het project. Er zijn veel van zulke factoren, maar de volgende zijn onder andere van toepassing op de uitwerking van het tijdma-nagementplan:

• de organisatiestructuur, -cultuur, visie en missie;

• de beschikbare resources en de mate van bekwaamheid;

• projectmanagementsoftware en planningstools;

• kengetallen, normen en kennisbanken voor het bepalen van het scope-basisplan, het tijdbasisplan en het kostenbasisplan;

• autorisatieprocedures en -volmachten.

2.3.2 Bedrijfsorganisatieprocesassets


Bedrijfsorganisatieproces-assets zijn plannen, processen, beleidsmaatregelen en kennisbanken die door de bedrijfsorganisatie worden gebruikt en voorgeschre-ven. Dit kunnen onder andere zijn;

• monitoring- en rapportagetools;

• historische informatie;

• tools voor projectplanningsbeheer;

• formele en informele (bestaande) planningsprocedures, beleidsmaatre-gelen en handleidingen;

• bedrijfsplanningssjablonen;

• procedures voor projectafsluiting;

• procedures voor wijzigingsverzoeken;

• procedures voor risicobeheer.

Deze bedrijfsomgevingsfactoren en bedrijfsorganisatieproces-assets hebben een grote invloed op de ontwikkeling van het tijdmanagementplan en dit zal van bedrijf tot bedrijf erg verschillen. De planner zal zich moeten verdiepen in deze bedrijfsafhankelijke factoren en assets. Dit vraagt een dosis gezond verstand, studie en empathisch vermogen om deze in te passen in het tijdmanagement-plan en dus ook in de projectplanning. Zonder het inpassen van deze elementen wordt een projectplanning een waardeloos gedrocht en is deze alleen geschikt als duur behangpapier.

 

X

Right Click

No right click