Text Size
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Hoe begin je aan een betrouwbare projectplanning?

Het beginnen met het ontwerp van een betrouwbare projectplanning is geen eenvoudige opgave. Je hebt zoveel criteria waar je rekening mee dient te houden.Een van mijn collega’s heeft mij wel eens gevraag ‘heb jij niet een boodschappenlijstje met de onderdelen waar ik rekening moet houden voor ik aan een nieuwe projectplanning begin”. Nu, hier is het boodschappenlijstje dat ik kan aanbevelen voor een betrouwbare projectplanning.

Dit artikel gaat over wat nodig is voordat je aan een projectplanning kunt beginnen. Hierbij moet je allereerst denken aan het ontwikkelen van het project tijdmanagementplan en aan de documenten die je absoluut nodig hebt om een goede projectplanning te kunnen maken. Een tijdmanagementplan is essentieel om voor een project een goed en gedegen tijd-management te realiseren. De manier waarop in een bepaald project het tijdmanagement wordt uitgevoerd, wordt beschreven in een tijdmanagementplan.

1 Het tijdmanagementplan

Dit plan beschrijft de aanpak van de tijdmanagementmethodes, de standaardpraktijken en –richtlijnen en de technieken. Zoals:

 • planningsstandaarden en -richtlijnen,
 • planningsmethodes,
 • planningstechnieken,
 • planningstools,
 • planningssoftware,
 • planningslevels
  en planningssoorten

Ook bepaalt het plan de ontwikkelingscriteria voor het planningsmodel. Tot slot geeft het plan antwoord op:

 • de mate van nauwkeurigheid,
 • beschrijft het de manier waarop we meten,geeft het antwoord op detailleerde reglementen voor het updaten en
 • onderhouden van de projectplanning,
 • stelt het de drempels voor alarmering van afwijkingen vast,geeft het inzicht in het performancemanagement,
 • omschrijft het ‘t reglement voor rapportage
 • en beschrijft het de processen in het tijdmanagementplan

 

 • Er zijn vier startvoorwaarden en uitgangspunten van toepassing: het tijdmanagementplan, het projectmandaat, het projectmanagementplan (PMP), en de bedrijfsomgevingsfactoren en de bedrijfsprocessen en assets.

2 Het projectmandaat


Het projectmandaat is het document dat door de projectsponsor of -initiatiefnemer wordt uitgegeven als een officiële bevestiging dat het project bestaat. Dit geeft de projectmanager de autoriteit om organisatiemiddelen te gebruiken om zijn project te realiseren.

3 Het projectmanagementplan (PMP)


Het projectmanagementplan (PMP) is het document dat alle aspecten van een geïntegreerde projectaanpak documenteert, vastlegt en monitort. Hier komen alle deelplannen samen. Als eerste dienen de belangrijkste uitgangspunten, oftewel de basisplannen voor scope, tijd en kosten, te worden vastgelegd en geautoriseerd. Scope, tijd en geld vormen al meer dan 50 jaar de fundamenten van projectmanagement.

Je hebt een scopebasisplan nodig om de hoeveelheid werk te kunnen plannen.
Een kostenbasisplan is noodzakelijk om de kosten te managen.
Er is een tijdbasisplan nodig om de tijd te beheersen.
Met een kwaliteitsplan kun je de tijd voor de controles, validaties en toetsingen plannen.
Met een personeelsplan kun je regelen dat de juiste personeelsleden op de gewenste datum aanwezig zijn.
Het communicatieplan zorgt ervoor dat de communicatie naar de stakeholders zorgvuldig wordt gepland.
In het risicomanagementplan worden de risico’s en onzekerheden verwerkt in de planning en worden de tijdbuffers weergegeven.
De planning van de inkoopactiviteiten wordt opgenomen in het inkoopplan om ervoor te zorgen dat de materialen, diensten en middelen op tijd op het project aanwezig zijn.
Tot slot is een deugdelijk stakeholdersplan nodig om de effecten van de wensen en eisen van alle betrokkenen op te nemen in de planning.


4 Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning


Projecten en projectmanagement staan niet op zichzelf. Zij zijn onderdeel van een grotere bedrijfsorganisatie en dienen zorgvuldig in de organisatie te worden ingepast. Dit geldt ook voor het realiseren van het tijdmanagementplan. Hierbij onderscheiden we ten eerste de bedrijfsomgevingsfactoren en ten tweede de bedrijfsorganisatiepro-ces-assets.

Bedrijfsomgevingsfactoren
Bedrijfsomgevingsfactoren zijn op het hoogste niveau te definiëren als condities die niet direct invloed hebben op het project, maar die (indirect) wel invloed hebben op en opleggen aan het project.

Bedrijfsorganisatieproces-assets
Bedrijfsorganisatieproces-assets zijn plannen, processen, beleidsmaatregelen en kennisbanken die door de bedrijfsorganisatie worden gebruikt en voorgeschreven.

Meer lezen, met volledig praktisch uitgewerkte voorbeelden in Primavera P6 maar dan met alle (95) illustraties in kleur.

Projecten Praktijkgericht Plannen op www.boekenbestellen.nl

Video's in Sidebar-b

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

Rapid Contact

X

Right Click

No right click