Projectbeheersing in Bouwprojecten

Projectbeheersing in Bouwprojecten

Voorkant boek Projectbeheersing in Bouwprojecten 29 09 2022

Heeft uw organisatie ook moeite met het voortdurend complexer worden van projecten en streeft u ook naar betere en betrouwbare informatie en data om de voorspelbaarheid van projecten te verbeteren?

Alhoewel het kennen van de projectmanagement tool en technieken essentieel is voor succes in projectbeheersing, is dat niet genoeg. Wat ook belangrijk is voor uw succes in projectmonitoring en beheersing is de competentie van fundamentele kennis van concepten van projectbeheer.

Dit le(e)sboek, Projectbeheersing in Bouwprojecten geeft u een betrouwbare handleiding en leidraad om de complexiteit van projecten te verbeteren en effectiever te beheersen met een combinatie van fundamentele projectbeheersing processen, tools en technieken in een boek.

Dit boek bestaat uit  een ultra blended leer- en training omgeving  die bestaat uit tekst, illustraties en online video's, die door middel van QR-codes in het boek kunnen worden gescand voor verdere uitleg en demonstratie. Deze instructie meekijkvideo’s staan op het digitaal platform YouTube en zijn openbaar toegankelijk.

 

De drie voorbeelden die ik gebruik, het realiseren van een Projectplan (PMP), een infra project en een maindeck van een offshore platform, worden in Primavera P6 Rev 20 gemaakt. Het slechten van de silo's tussen scope, tijd en kosten worden in Primavera P6, en Excel uitgevoerd en gedemonstreerd. De risicoanalyses worden gedaan in Primavera Risk Analysis (PRA).

Ook geïnteresseerd hoe u effectiever bouwprojecten betrouwbaar kunt monitoren en beheersen en hoeveel tijd en kosten je kunt besparen? Lees en bestudeer dit unieke boek.

Met de onderstaande bestelknop heb je toegang tot mijn website met meer informatie en bestel opties

Leerdoelen van dit boek

In dit boek doorlopen we meerdere stappen, processen, tools en technieken waarbij we projectmanagementuitvoering behandelen en uiteenzetten, om zo de geplande leerdoelen te behalen. Deze doelen zijn als volgt:

a) Het ontwerpen en creëren van een Projectplan (PMP) voor een project zodat we dit effectief kunnen gebruiken voor de het monitoren en beheersen van bouwprojecten.

b) Het inrichten van een projectmanagement tool, in dit geval Primavera P6, zodat we op een gestandaardiseerde en efficiënte manier projecten kunnen volgen, monitoren, bewaken en rapporteren.

c) Het valideren van het voorgestelde Projectplan, zodat er overeenstemming en goedkeuring kan worden verkregen van de projectsponsor of projectdirecteur.

d) Het ontwerpen en creëren van Control Accounts (CAP) voor projecten, zodat ze effectief kunnen worden gevolgd, gemonitord, bewaakt en gerapporteerd.

e) Het effectief implementeren van Earned Value Management (EVM) met de daarbij behorende processen en technieken.

f) Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren van een project met de processen, tools en technieken van Earned Value Management (EVM).

Meest gestelde vragen in management overleg en rapportages

Het boek heeft de specifieke leerdoelen die gekoppeld zijn aan de zeven meest gestelde vragen tijdens projectmanagent overleg en  rapportages zoals:

 1. Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland?
 2. Wanneer leveren we het project op?
 3. Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget?
 4. Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden?
 5. Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk?
 6. Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget?
 7. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten?

Deze vragen worden in dit boek uitgebreid ontvouwd en geduid. Maar er is meer!

Fundamentele kennis van projectbeheersing

De fundamentele concepten, processen, tools en technieken die we nodig hebben voor effectieve projectbeheersing ontvouwen zich in Earned Value Management (EVM), ook wel Gerealiseerde waarde-methode genoemd, en is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het beheersen van projecten in tijd, geld en scope. EVM is een projectmanagement beheersysteem dat voorziet in het op tijd genereren van accurate, consistente, betrouwbare en voorspelbare managementinformatie die op alle niveaus een weergave geeft van de performance van een project.

Earned Value management systems bestaan uit een 32-tal criteria die dienen te worden gevolgd, als je in aanmerking wilt komen voor contracten voor het Departement van Defensie van de Verenigde Staten. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om deze 32 systeemcriteria te implementeren, maar dan gaat het werkelijk om heel omvangrijke projecten met even zo grote projectteams.

Tien pilaren van mijn EVM

Tien pilaren van Earned Value management

Ik heb de ervaring dat voor minder grote projecten niet alle 32 criteria nodig zijn en dat er tien het meest relevant zijn. Deze heb ik de tien pilaren van mijn EVM genoemd. Ook heb ik de benaming, vertaling en de interpretatie naar mijn eigen inzicht gebruikt zonder de integriteit van de oorspronkelijk systeemcriteria aan te tasten. Hieronder zie je de benamingen van deze tien pilaren.

 1. Complete werkomvang definiëren
 2. Definiëren wie wat maakt
 3. Projectplanning maken voor het hele project
 4. Werkbegroting voor alle onderdelen
 5. Voortgangssysteem meten en vergelijken
 6. Bepalen basislijn en voortgang
 7. Registreren kosten gelijk aan opbouw budgetten
 8. Monitoren verschil geplande voortgang en kosten ten opzichte van baseline
 9. Analyseren verschillen tijd en geld, maatregelen nemen indien nodig
 10. Wijzigingen werkomvang direct verwerken

Ook het nut en noodzaak van deze tien pilaren worden uitgebreid omschreven, behandeld en toegelicht in dit boek.

Het boek

Het boek bestaat uit 474 pagina’s met talrijke illustraties en 20 meekijk instructie video’s.

Het boek is nu te koop op www.boekenbestellen.nl

 

 

Ook geïnteresseerd hoe u effectiever bouwprojecten betrouwbaar kunt monitoren en beheersen en hoeveel tijd en kosten je kunt besparen? Lees en bestudeer dit unieke boek.

Met de onderstaande bestelknop heb je toegang tot mijn website met meer informatie en bestel opties

Jan van den Berg

Text Size

Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning

dreamstimefree 6312435

Wat zijn de basisplannen voor een projectplanning

dreamstimefree 5525965

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Levels in de planning

Natuurlijk zijn niet alle planningen gelijk. Een planning is sterk afhankelijk van het doel ervan. Een aanbiedingsplanning heeft een heel ander doel dan een gedetailleerde productieplanning. Binnen de wereld van de planners en project-leiders hebben we een standaard afgesproken die de planning opdeelt in levels, oftewel niveaus.

In de ‘Guild of Project Controls Compendium and Reference’ worden de levels duidelijk omschreven. Het eerste onderscheid dat wordt gemaakt is dat je de planning kunt bekijken vanuit enerzijds de optiek van de opdrachtgever en an-derzijds de optiek van de opdrachtnemer.

We onderscheiden de volgende levels:
1. strategische mijlpaalplanning;
2. geïntegreerde mijlpaalplanning;
3. geïntegreerde projectplanning;
4. implementatieplanning.


Level 1: strategische mijlpaalplanning


Het doel van een level 1-planning is om het seniormanagement van de op-drachtgever inzicht te geven in een project, een programma of de portfolio van de onderneming. Het is vooral gericht op de markt en de businessstrategie. De planning bestaat gewoonlijk uit niet meer dan een A4’tje met veelal mijlpalen. De planning wordt door de opdrachtgever gemaakt en dient in de tender- of aanbiedingsplanning als beslisdocument voor de businesscase.

Level 2: geïntegreerde mijlpaalplanning


In een level 2-planning worden de tijden tussen de mijlpalen ingevuld met de level 1-planning als onderlegger. Deze level 2-planning is gewoonlijk bestemd voor de operationele managers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. . Deze planning bestaat uit gewoonlijk veel meer dan enkele A4‘tjes en wordt gemaakt door de opdrachtgever.

Level 3: geïntegreerde projectplanning


De level 3-planning wordt gezien als de aansluiting tussen de level 2-planning van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer. Hier worden de plannin-gen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer geïntegreerd en samenge-voegd tot een gezamenlijke planning. Hiermee wordt het project beheerd en bestuurd en deze planning wordt de voornaamste interface tussen het project-beheersingsteam van de opdrachtgever en de projectteamorganisatie van de opdrachtnemer.

Level 4: implementatieplanning


De level 4-planning is de gedetailleerde werkplanning die door de opdrachtne-mer wordt gemaakt. Deze planning wordt gemaakt met de geïntegreerde pro-jectplanning van level 3 als onderlegger.

Samenvattend kunnen we stellen dat de levels allemaal ‘oprollen’ van level 4 naar level 3 naar level 2 en tot slot naar de mijlpaalplanning op het hoogste niveau van level 1.

Veel ondernemers worstelen met de integratie van level 3 en level 4. Zij vinden dat de level 4-planning een stuursysteem is van de onderneming en zijn van mening dat deze planning alleen voor hen is bestemd. Daarom is het niet on-gebruikelijk dat deze planning als een aparte planning wordt opgezet vanuit de productieomgeving, gewoonlijk ook gekoppeld aan een bedrijfs-ERP-pakket waarin de werkvoorbereiding, de inkoop en andere zaken worden geregeld. Hoewel dit wel kan, is dit niet aan te bevelen. Mijn ervaring is dat je de effecten van vertragingen in de level 4-planning niet rechtstreeks kunt terugzien in de level 3-planning, doordat deze taken niet aan elkaar zijn gekoppeld door middel van relaties.

Video's in Sidebar-b

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

Rapid Contact

X

Right Click

No right click