Text Size

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

2.1 Het projectmandaat


Het projectmandaat is het document dat door de projectsponsor of -initiatiefnemer wordt uitgegeven als een officiële bevestiging dat het project bestaat. Dit geeft de projectmanager de autoriteit om organisatiemiddelen te gebruiken om zijn project te realiseren. Het projectmandaat bevat onder ande-re de volgende gegevens:


• het doel en de rechtvaardiging van het project;
• de meetbare projectdoelen en succescriteria;
• de hoog-niveau-eisen;
• de aannames en beperkingen;
• de hoog-niveau-projectomschrijving en -afbakening;
• de hoog-niveau-risico’s;
• de samenvatting van de mijlpalen;
• de samenvatting van het budget;
• de lijst van stakeholders;
• de projectgoedkeuringseisen;
• de verantwoordelijke projectmanager met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
• de naam van de projectsponsor.

Voor de planner is het noodzakelijk om kennis te nemen van deze gegevens en ze mee te nemen bij het ontwikkelen van het projecttijdmanagementplan. Mijn ervaring is dat er niet altijd een uitgesproken projectmandaat wordt ge-formuleerd. Het wordt meestal in een overdrachtsdocument of overdrachtsbij-eenkomst gegoten en dat is dan tussen enerzijds de afdeling die verantwoorde-lijk is voor de verwerving en anderzijds en het realisatieteam de van het werk. Dit is niet de juiste oplossing.

 

De projectsponsor is verantwoordelijk voor het project en hij dient dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, het project-mandaat een formeel karakter te geven door het proces van de verwerving af te ronden (met alle gegevens die tijdens de onderhandeling zijn overeengekomen) en het daarna door te geven aan de verantwoordelijke projectmanager.

Video's in Sidebar-b

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

Rapid Contact

X

Right Click

No right click