VIERKANT LOS 002 Projecten Praktijkgericht Plannen

Jan van den Berg Planningmanagement 

Weet u hoe succesvolle projecten worden gepland?

Zo niet, of niet helemaal zeker,dan kun je dit leren in mijn boek en e-boek:

 

2020 01 22 1957 boek bestellen

Ed van der Tak  "Zeer waardevol is ook de brede aanpak in het boek doordat Jan alle facetten van planning de revue laat passeren." 

Marcel Corbet      "Voor ervaren planners is het boek een feest van herkenning maar zijn er nog steeds nieuwe ontdekkingen die ervoor zorgen dat het boek een must read is voor zowel beginnende als ervaren planners."

De paperback kunt u hier                Het e-book kunt u hier bestellen         

 

ProfielfotoJan2014kleinJan van den Berg is een gepassioneerde projectmanagementprofessional en heeft meer dan 40 jaar ervaring in het maken van Project Kritieke Pad (CMP)-netwerkplanningen. Ongeëvenaard in ervaring en expertise op het gebied van projectplanning en control in een grote variëteit van projecten. Een planning specialist in multidisciplinaire projecten in een integrale projectplanning voor het management, inkoop, engineering, constructie en commissioning van offshore platforms, bruggen, sluizen,zware staalconstructie, data centers, aanland stations voor windmolen parken, infrastructurele , rail projecten. Een specialist in Earned Value Management(EVM), projectmanagementmethodieken en een Project Schedule Risk Analysis-expert.

 

Ja, ik vind ook die reclames vervelend maar zonder deze wordt je door Google bijna niet gevonden.

Text Size
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Levels in de planning

Natuurlijk zijn niet alle planningen gelijk. Een planning is sterk afhankelijk van het doel ervan. Een aanbiedingsplanning heeft een heel ander doel dan een gedetailleerde productieplanning. Binnen de wereld van de planners en project-leiders hebben we een standaard afgesproken die de planning opdeelt in levels, oftewel niveaus.

In de ‘Guild of Project Controls Compendium and Reference’ worden de levels duidelijk omschreven. Het eerste onderscheid dat wordt gemaakt is dat je de planning kunt bekijken vanuit enerzijds de optiek van de opdrachtgever en an-derzijds de optiek van de opdrachtnemer.

We onderscheiden de volgende levels:
1. strategische mijlpaalplanning;
2. geïntegreerde mijlpaalplanning;
3. geïntegreerde projectplanning;
4. implementatieplanning.


Level 1: strategische mijlpaalplanning


Het doel van een level 1-planning is om het seniormanagement van de op-drachtgever inzicht te geven in een project, een programma of de portfolio van de onderneming. Het is vooral gericht op de markt en de businessstrategie. De planning bestaat gewoonlijk uit niet meer dan een A4’tje met veelal mijlpalen. De planning wordt door de opdrachtgever gemaakt en dient in de tender- of aanbiedingsplanning als beslisdocument voor de businesscase.

Level 2: geïntegreerde mijlpaalplanning


In een level 2-planning worden de tijden tussen de mijlpalen ingevuld met de level 1-planning als onderlegger. Deze level 2-planning is gewoonlijk bestemd voor de operationele managers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. . Deze planning bestaat uit gewoonlijk veel meer dan enkele A4‘tjes en wordt gemaakt door de opdrachtgever.

Level 3: geïntegreerde projectplanning


De level 3-planning wordt gezien als de aansluiting tussen de level 2-planning van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer. Hier worden de plannin-gen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer geïntegreerd en samenge-voegd tot een gezamenlijke planning. Hiermee wordt het project beheerd en bestuurd en deze planning wordt de voornaamste interface tussen het project-beheersingsteam van de opdrachtgever en de projectteamorganisatie van de opdrachtnemer.

Level 4: implementatieplanning


De level 4-planning is de gedetailleerde werkplanning die door de opdrachtne-mer wordt gemaakt. Deze planning wordt gemaakt met de geïntegreerde pro-jectplanning van level 3 als onderlegger.

Samenvattend kunnen we stellen dat de levels allemaal ‘oprollen’ van level 4 naar level 3 naar level 2 en tot slot naar de mijlpaalplanning op het hoogste niveau van level 1.

Veel ondernemers worstelen met de integratie van level 3 en level 4. Zij vinden dat de level 4-planning een stuursysteem is van de onderneming en zijn van mening dat deze planning alleen voor hen is bestemd. Daarom is het niet on-gebruikelijk dat deze planning als een aparte planning wordt opgezet vanuit de productieomgeving, gewoonlijk ook gekoppeld aan een bedrijfs-ERP-pakket waarin de werkvoorbereiding, de inkoop en andere zaken worden geregeld. Hoewel dit wel kan, is dit niet aan te bevelen. Mijn ervaring is dat je de effecten van vertragingen in de level 4-planning niet rechtstreeks kunt terugzien in de level 3-planning, doordat deze taken niet aan elkaar zijn gekoppeld door middel van relaties.

X

Right Click

No right click