Projecten Praktijkgericht Plannen

 

Projecten Praktijkgericht Plannen

voorkant boek 2018 08 03 1605

Dit boek is een handleiding en richtlijn voor het ontwerpen van een integrale en betrouwbare projectplanning met een voorspelbare einddatum, op basis van Kritische Pad Netwerkplanning (CPM).

De inhoud van dit boek verschaft inzicht in de processen, met praktijkgerichte voorbeelden, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.

Dit boek is primair bestemd voor projectmanagers en projectplanners die hun werk optimaal willen uitvoeren en die een behoefte hebben aan praktijkgerichte richtlijnen en processen gebaseerd op internationaal gestandaardiseerde beste praktijken en standaards.

Tevens is dit boek bestemd voor projectsponsors, senior-managers, projectdirecteuren en specialisten in engineering, inkoop, acquisitie en human resources die meer willen weten over het maken van een integrale projectplanning.

Met de geavanceerde nieuwe technieken zoals, de implementatie van ‘Building Information Modeling’, (BIM) en ‘Earned Value Management’ (EVM) wordt het belang van een betrouwbare projectplanning, met een voorspelbare einddatum, nog belangrijker. 

   Hier kunt u het boek bestellen    

Review Ed van der Tak

"Vanaf het moment dat je de inhoudsopgave bekijkt krijg ik het gevoel dat het boek op heel veel vragen een antwoord zal gaan geven. Jan is zeer gestructureerd te werk gegaan en neemt je mee in de processtappen voor het opstellen van een projectplanning."
( Ed van der Tak)
"Zeer waardevol is ook de brede aanpak in het boek doordat Jan alle facetten van planning de revue laat passeren. Jan gaat zeer gedetailleerd in op het ‘estimating’ (schatting) proces en zaken als optimalisatie, coderingen, earned value management en netwerkanalyse."
( Ed van der Tak)
 
"Al met al is het een praktisch leer en naslagboek geworden met volop voorbeelden en ondersteuning via een YouTube kanaal. De prijs van het boek is in lijn met andere fullcolour boeken in dit segment en de, in het boek opgesloten kennis, meer dan waard."

Meer in review  Ed van der Tak  https://lnkd.in/dcESSuc

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Levels in de planning

Natuurlijk zijn niet alle planningen gelijk. Een planning is sterk afhankelijk van het doel ervan. Een aanbiedingsplanning heeft een heel ander doel dan een gedetailleerde productieplanning. Binnen de wereld van de planners en project-leiders hebben we een standaard afgesproken die de planning opdeelt in levels, oftewel niveaus.

In de ‘Guild of Project Controls Compendium and Reference’ worden de levels duidelijk omschreven. Het eerste onderscheid dat wordt gemaakt is dat je de planning kunt bekijken vanuit enerzijds de optiek van de opdrachtgever en an-derzijds de optiek van de opdrachtnemer.

We onderscheiden de volgende levels:
1. strategische mijlpaalplanning;
2. geïntegreerde mijlpaalplanning;
3. geïntegreerde projectplanning;
4. implementatieplanning.


Level 1: strategische mijlpaalplanning


Het doel van een level 1-planning is om het seniormanagement van de op-drachtgever inzicht te geven in een project, een programma of de portfolio van de onderneming. Het is vooral gericht op de markt en de businessstrategie. De planning bestaat gewoonlijk uit niet meer dan een A4’tje met veelal mijlpalen. De planning wordt door de opdrachtgever gemaakt en dient in de tender- of aanbiedingsplanning als beslisdocument voor de businesscase.

Level 2: geïntegreerde mijlpaalplanning


In een level 2-planning worden de tijden tussen de mijlpalen ingevuld met de level 1-planning als onderlegger. Deze level 2-planning is gewoonlijk bestemd voor de operationele managers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. . Deze planning bestaat uit gewoonlijk veel meer dan enkele A4‘tjes en wordt gemaakt door de opdrachtgever.

Level 3: geïntegreerde projectplanning


De level 3-planning wordt gezien als de aansluiting tussen de level 2-planning van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer. Hier worden de plannin-gen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer geïntegreerd en samenge-voegd tot een gezamenlijke planning. Hiermee wordt het project beheerd en bestuurd en deze planning wordt de voornaamste interface tussen het project-beheersingsteam van de opdrachtgever en de projectteamorganisatie van de opdrachtnemer.

Level 4: implementatieplanning


De level 4-planning is de gedetailleerde werkplanning die door de opdrachtne-mer wordt gemaakt. Deze planning wordt gemaakt met de geïntegreerde pro-jectplanning van level 3 als onderlegger.

Samenvattend kunnen we stellen dat de levels allemaal ‘oprollen’ van level 4 naar level 3 naar level 2 en tot slot naar de mijlpaalplanning op het hoogste niveau van level 1.

Veel ondernemers worstelen met de integratie van level 3 en level 4. Zij vinden dat de level 4-planning een stuursysteem is van de onderneming en zijn van mening dat deze planning alleen voor hen is bestemd. Daarom is het niet on-gebruikelijk dat deze planning als een aparte planning wordt opgezet vanuit de productieomgeving, gewoonlijk ook gekoppeld aan een bedrijfs-ERP-pakket waarin de werkvoorbereiding, de inkoop en andere zaken worden geregeld. Hoewel dit wel kan, is dit niet aan te bevelen. Mijn ervaring is dat je de effecten van vertragingen in de level 4-planning niet rechtstreeks kunt terugzien in de level 3-planning, doordat deze taken niet aan elkaar zijn gekoppeld door middel van relaties.

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

X

Right Click

No right click