VIERKANT LOS 002 Projecten Praktijkgericht Plannen

Jan van den Berg Planningmanagement 

Weet u hoe succesvolle projecten worden gepland?

Zo niet, of niet helemaal zeker,dan kun je dit leren in mijn boek en e-boek:

 

2020 01 22 1957 boek bestellen

Ed van der Tak  "Zeer waardevol is ook de brede aanpak in het boek doordat Jan alle facetten van planning de revue laat passeren." 

Marcel Corbet      "Voor ervaren planners is het boek een feest van herkenning maar zijn er nog steeds nieuwe ontdekkingen die ervoor zorgen dat het boek een must read is voor zowel beginnende als ervaren planners."

De paperback kunt u hier                Het e-book kunt u hier bestellen         

 

ProfielfotoJan2014kleinJan van den Berg is een gepassioneerde projectmanagementprofessional en heeft meer dan 40 jaar ervaring in het maken van Project Kritieke Pad (CMP)-netwerkplanningen. Ongeëvenaard in ervaring en expertise op het gebied van projectplanning en control in een grote variëteit van projecten. Een planning specialist in multidisciplinaire projecten in een integrale projectplanning voor het management, inkoop, engineering, constructie en commissioning van offshore platforms, bruggen, sluizen,zware staalconstructie, data centers, aanland stations voor windmolen parken, infrastructurele , rail projecten. Een specialist in Earned Value Management(EVM), projectmanagementmethodieken en een Project Schedule Risk Analysis-expert.

 

Ja, ik vind ook die reclames vervelend maar zonder deze wordt je door Google bijna niet gevonden.

Text Size

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning


Projecten en projectmanagement staan niet op zichzelf. Zij zijn onderdeel van een grotere bedrijfsorganisatie en dienen zorgvuldig in de organisatie te worden ingepast. Dit geldt ook voor het realiseren van het tijdmanagementplan. Hierbij onderscheiden we ten eerste de bedrijfsomgevingsfactoren en ten tweede de bedrijfsorganisatieprocesassets.

2.3.1 Bedrijfsomgevingsfactoren


Bedrijfsomgevingsfactoren zijn op het hoogste niveau te definiëren als condities die niet direct invloed hebben op het project, maar die (indirect) wel invloed hebben op en opleggen aan het project. Er zijn veel van zulke factoren, maar de volgende zijn onder andere van toepassing op de uitwerking van het tijdma-nagementplan:
• de organisatiestructuur, -cultuur, visie en missie;
• de beschikbare resources en de mate van bekwaamheid;
• projectmanagementsoftware en planningstools;
• kengetallen, normen en kennisbanken voor het bepalen van het scope-basisplan, het tijdbasisplan en het kostenbasisplan;
• autorisatieprocedures en -volmachten.

2.3.2 Bedrijfsorganisatieprocesassets


Bedrijfsorganisatieproces-assets zijn plannen, processen, beleidsmaatregelen en kennisbanken die door de bedrijfsorganisatie worden gebruikt en voorgeschre-ven. Dit kunnen onder andere zijn;
• monitoring- en rapportagetools;
• historische informatie;
• tools voor projectplanningsbeheer;
• formele en informele (bestaande) planningsprocedures, beleidsmaatre-gelen en handleidingen;
• bedrijfsplanningssjablonen;
• procedures voor projectafsluiting;
• procedures voor wijzigingsverzoeken;
• procedures voor risicobeheer.

Deze bedrijfsomgevingsfactoren en bedrijfsorganisatieproces-assets hebben een grote invloed op de ontwikkeling van het tijdmanagementplan en dit zal van bedrijf tot bedrijf erg verschillen. De planner zal zich moeten verdiepen in deze bedrijfsafhankelijke factoren en assets. Dit vraagt een dosis gezond verstand, studie en empathisch vermogen om deze in te passen in het tijdmanagement-plan en dus ook in de projectplanning. Zonder het inpassen van deze elementen wordt een projectplanning een waardeloos gedrocht en is deze alleen geschikt als duur behangpapier.

X

Right Click

No right click