Projecten Praktijkgericht Plannen

 

Projecten Praktijkgericht Plannen

voorkant boek 2018 08 03 1605

Dit boek is een handleiding en richtlijn voor het ontwerpen van een integrale en betrouwbare projectplanning met een voorspelbare einddatum, op basis van Kritische Pad Netwerkplanning (CPM).

De inhoud van dit boek verschaft inzicht in de processen, met praktijkgerichte voorbeelden, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.

Dit boek is primair bestemd voor projectmanagers en projectplanners die hun werk optimaal willen uitvoeren en die een behoefte hebben aan praktijkgerichte richtlijnen en processen gebaseerd op internationaal gestandaardiseerde beste praktijken en standaards.

Tevens is dit boek bestemd voor projectsponsors, senior-managers, projectdirecteuren en specialisten in engineering, inkoop, acquisitie en human resources die meer willen weten over het maken van een integrale projectplanning.

Met de geavanceerde nieuwe technieken zoals, de implementatie van ‘Building Information Modeling’, (BIM) en ‘Earned Value Management’ (EVM) wordt het belang van een betrouwbare projectplanning, met een voorspelbare einddatum, nog belangrijker. 

   Hier kunt u het boek bestellen    

Review Ed van der Tak

"Vanaf het moment dat je de inhoudsopgave bekijkt krijg ik het gevoel dat het boek op heel veel vragen een antwoord zal gaan geven. Jan is zeer gestructureerd te werk gegaan en neemt je mee in de processtappen voor het opstellen van een projectplanning."
( Ed van der Tak)
"Zeer waardevol is ook de brede aanpak in het boek doordat Jan alle facetten van planning de revue laat passeren. Jan gaat zeer gedetailleerd in op het ‘estimating’ (schatting) proces en zaken als optimalisatie, coderingen, earned value management en netwerkanalyse."
( Ed van der Tak)
 
"Al met al is het een praktisch leer en naslagboek geworden met volop voorbeelden en ondersteuning via een YouTube kanaal. De prijs van het boek is in lijn met andere fullcolour boeken in dit segment en de, in het boek opgesloten kennis, meer dan waard."

Meer in review  Ed van der Tak  https://lnkd.in/dcESSuc

 

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning


Projecten en projectmanagement staan niet op zichzelf. Zij zijn onderdeel van een grotere bedrijfsorganisatie en dienen zorgvuldig in de organisatie te worden ingepast. Dit geldt ook voor het realiseren van het tijdmanagementplan. Hierbij onderscheiden we ten eerste de bedrijfsomgevingsfactoren en ten tweede de bedrijfsorganisatieprocesassets.

2.3.1 Bedrijfsomgevingsfactoren


Bedrijfsomgevingsfactoren zijn op het hoogste niveau te definiëren als condities die niet direct invloed hebben op het project, maar die (indirect) wel invloed hebben op en opleggen aan het project. Er zijn veel van zulke factoren, maar de volgende zijn onder andere van toepassing op de uitwerking van het tijdma-nagementplan:
• de organisatiestructuur, -cultuur, visie en missie;
• de beschikbare resources en de mate van bekwaamheid;
• projectmanagementsoftware en planningstools;
• kengetallen, normen en kennisbanken voor het bepalen van het scope-basisplan, het tijdbasisplan en het kostenbasisplan;
• autorisatieprocedures en -volmachten.

2.3.2 Bedrijfsorganisatieprocesassets


Bedrijfsorganisatieproces-assets zijn plannen, processen, beleidsmaatregelen en kennisbanken die door de bedrijfsorganisatie worden gebruikt en voorgeschre-ven. Dit kunnen onder andere zijn;
• monitoring- en rapportagetools;
• historische informatie;
• tools voor projectplanningsbeheer;
• formele en informele (bestaande) planningsprocedures, beleidsmaatre-gelen en handleidingen;
• bedrijfsplanningssjablonen;
• procedures voor projectafsluiting;
• procedures voor wijzigingsverzoeken;
• procedures voor risicobeheer.

Deze bedrijfsomgevingsfactoren en bedrijfsorganisatieproces-assets hebben een grote invloed op de ontwikkeling van het tijdmanagementplan en dit zal van bedrijf tot bedrijf erg verschillen. De planner zal zich moeten verdiepen in deze bedrijfsafhankelijke factoren en assets. Dit vraagt een dosis gezond verstand, studie en empathisch vermogen om deze in te passen in het tijdmanagement-plan en dus ook in de projectplanning. Zonder het inpassen van deze elementen wordt een projectplanning een waardeloos gedrocht en is deze alleen geschikt als duur behangpapier.

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

X

Right Click

No right click